EN  NL“excellence in public affairs and public relations”

Public Relations

Moderne organisaties en overheden vinden het belangrijk om hun boodschap op een efficiënte en transparante manier onder de aandacht te brengen van hun doelgroepen. Dit vereist een heldere en doordachte communicatiestrategie. Exelcom ondersteunt haar binnen- en buitenlandse opdrachtgevers bij de ontwikkeling van een strategisch en creatief communicatieplan. Bij de uitvoering van het plan adviseert Exelcom over de keuze van de communicatiemiddelen en het genereren van ‘free publicity’ in print, radio of televisie, online, of via social media. Exelcom biedt haar opdrachtgevers ook begeleiding bij de organisatie van bijzondere bijeenkomsten en symposia en adviseert over de vormgeving van het relatiemanagement. Bijzondere projecten die in het verleden (mede) zijn uitgevoerd door Exelcom betreffen onder andere 50 jaar European Movement; Nationale Taxidag; 70 jaar Buitenlandse Persvereniging in Nederland, jaarlijkse dr. Sicco Mansholtlezing, jaarlijkse Den Haag Telecommeeting, jaarlijkse duurzaamheidsconferentie “van Cancun tot Meterkast”; start Europees subsidieprogramma Kansen voor West in Den Haag en de European US-Elections Tour Wolf Blitzer (CNN). Bij verschillende van deze bijeenkomsten vormden protocollaire zaken i.v.m. aanwezigheid van leden van het Koninklijk Huis, Kabinetsleden en buitenlandse VIP’s een belangrijk onderdeel. 

Persbeleid

Een cruciaal onderdeel van het communicatiebeleid vormen de perscontacten. Exelcom zet haar uitgebreide netwerk binnen de geprinte media en radio- en televisiebranche in voor opdrachtgevers en verzorgt het opstellen van persstrategieën; woordvoering; schrijven en/of redigeren en uitsturen van persberichten; het initiëren en organiseren van interviews, werkbezoeken en persconferenties.