EN  NL“excellence in public affairs and public relations”

Public Affairs

Exelcom verzorgt voor haar opdrachtgevers de contacten met beslissers bij de overheid en politiek. Bekend met alle facetten van politieke processen anticipeert Exelcom op besluitvorming en wetgeving over zaken die de opdrachtgever betreffen. Zij zorgt ervoor dat de opvattingen, argumenten en wensen van de opdrachtgever op het juiste tijdstip bij de juiste persoon worden kenbaar gemaakt, om zo het beleid in de gewenste richting bij te stellen.

Door haar jarenlange ervaring op het Binnenhof en in de Wetstraat heeft Exelcom een goede naam opgebouwd bij ambtenaren en politici. Exelcom gaat altijd zorgvuldig te werk en opereert op de achtergrond, maar is niettemin een vertrouwd gezicht. Opdrachtgevers èn beslissers kunnen ervan op aan dat de informatie die Exelcom verstrekt en ontvangt correct is en met vertrouwelijkheid wordt behandeld. Dat men deze manier van werken waardeert blijkt uit de regelmatige verzoeken m.b.t. onze dossiers om toelichting en informatie die Exelcom ontvangt vanuit politiek en overheid.

Exelcom is gespecialiseerd in dienstverlening aan bedrijven in de technologie, media en telecommunicatie. Dit zijn dynamische sectoren die een snelle ontwikkeling doormaken. De problematiek in deze sectoren is vaak zeer technisch en specialistisch van aard. Om in deze sectoren te kunnen opereren is gedegen inhoudelijke kennis van dossiers en de daaraan gerelateerde wetgeving een noodzaak. Exelcom heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op dit gebied en is in staat om de zeer technische boodschappen te vertalen naar begrijpelijke standpunten.
Uiteraard wordt deze kennis en ervaring van het politieke proces ook ingezet voor opdrachtgevers uit andere sectoren.