EN  NL

Monitoring volledig toegesneden op de wensen van de opdrachtgever

Maatwerk monitoring

Premium Parlementaire Monitoring

Dagelijks worden tientallen onderwerpen in het Parlement behandeld die effect hebben op bedrijven en (overheids)organisaties. Ondanks de toegankelijke informatie op de websites van de Rijksoverheid is het niet eenvoudig om de hoogte te blijven van wat er precies gebeurt, wanneer een onderwerp wordt behandeld en hoe de processen van besluitvorming verlopen in en rond het Parlement. Hiervoor is gedegen kennis, kunde en met name ervaring nodig.

Hoe blijf je op de hoogte van wat er zich afspeelt in en rond het Binnenhof, hoe vind je je weg in de informatieberg, hoe blijf je de hoogte van de honderden vergaderingen, hoe achterhaal je onderwerpen op de politieke agenda die van invloed zijn op je eigen organisatie, bedrijf of instelling en hoe speel je daar tijdig op in? Kortom: hoe hou je effectief de vinger aan de pols bij parlementaire besluitvorming?

Exelcom heeft die expertise en know how om u daarbij van dienst te zijn. Bijna 30 jaar ervaring die in eerste instantie is opgedaan in dienst van verschillende politieke organen en rijksoverheid en later vooral in het dagelijkse lobbywerk in en rond Tweede en Eerste Kamer. Het stelt ons in staat om voor de opdrachtgever de juiste informatie aan te leveren, deze te beoordelen en te adviseren over het vervolgtraject en de daaruit voortvloeiende acties.

Omdat we hebben gemerkt dat hier veel behoefte aan is heeft Exelcom de Premium Parlementaire Monitor ontwikkeld, volledig toegesneden op de wensen van de opdrachtgever.

De Premium Parlementaire Monitor levert op maat gemaakte informatie over Kamerstukken, de Kameragenda's, plenaire en commissievergaderingen, besluiten, stemmingsuitslagen, wetsbehandelingen, officiële publicaties en procedures die voor een opdrachtgever van belang zijn om op de hoogte te blijven van de politieke ontwikkelingen in het Parlement. Op basis van een uitgebreide briefing en vooraf afgesproken criteria ontvangt de opdrachtgever wekelijks of dagelijks een monitor met alle relevante informatie. Daarnaast levert Exelcom in de monitor een korte duiding van de informatie en een toelichting op het vervolgtraject. Zo kan de opdrachtgever tijdig inspelen op ontwikkelingen die van belang zijn voor zijn of haar organisatie.

Deze premium monitoring verschilt dus zeer van reguliere monitoring waarbij de opdrachtgever slechts de informatie ontvangt of moet downloaden (meestal via een dashboard) die op basis van algoritmen is gegenereerd. De opdrachtgever moet in dat geval zelf zoeken en het belang, het vervolgtraject en effectieve aanwending van de informatie beoordelen. Exelcom helpt de opdrachtgever niet alleen met het aanreiken van de relevante informatie, maar ook bij de duiding en eventuele vervolgstappen.